Hashi


Översätt den här sidan.

Special thanks to Jojjo for the translation

Hashi också känt som Hashiwokakero är ett logiskt pussel med enkla regler och utmanande lörsningar.

Reglerna är enkla. Hashi spelas i ett rektangulärt rutnät med varierande storlek. Några celler är numrerade från 1 till 8; detta är öarna. De andra cellerna är tomma. Målet är att förbinda alla öarna med varandra med hjälp av broar. Broarna måste uppfylla fölgande kriterier: De måste börja och sluta på olika öar och bara bestå av räta linjer; De får inte korsa andra broar eller öar; De får inte bestå av diagonala linjer; Det får inte byggas mer än 2 broar mellan två öar; och Antalet broar som förbinder en ö med de andra måste stämma överens med det talet som står på ön.
Vänsterklicka på en ö och dra musen mot en annan ö. Släpp musen när bägge öarna är markerade.

Videogenomgång
Göm reglerna

Dela

Avaktivera Annonser
Hashi


7x7 Hashi Lätt | 7x7 Hashi Normal | 7x7 Hashi Svår | 10x10 Hashi Lätt | 10x10 Hashi Normal | 10x10 Hashi Svår | 15x15 Hashi Lätt | 15x15 Hashi Normal | 15x15 Hashi Svår | 25x25 Hashi Lätt | 25x25 Hashi Normal | 25x25 Hashi Svår


Den här månaden
1.Ailurus3400:13.15
2.JesusIsSavior00:20.57
3.Trev69171800:20.72
4.Nausicai 1 9 7 81000:25.71
5.revcanon00:26.73
6.Mariette7900:28.00
7.AllenChristina2141300:30.62
8.Stacy Smith3500:35.68
9.TreeReader00:37.62
10.navibuk1000:39.14
11.richiestarr00:39.66
12.library1100:40.16
13.lnorthparker4800:40.39
14.Frog100:42.72
15.kingstupid100:43.26
16.BasketballMan00:44.20
17.Merlinchen1700:45.92
18.Dee3300:46.00
19.ccolli00:47.49
20.Miauwra2200:56.25
Den här veckan
1.Humbreto00:13.78
2.Trev69171800:20.72
3.JesusIsSavior00:25.25
4.revcanon00:26.73
5.Mariette7900:28.48
6.Stacy Smith3500:35.68
7.navibuk1000:39.14
8.richiestarr00:39.66
9.lnorthparker4800:40.39
10.Miauwra2200:56.25
11.mts552300:59.84
12.TrueRocke01:00.34
13.kingstupid101:19.55
14.BasketballMan01:22.54
15.Schenley01:25.87
16.Sbos101:56.74
17.AlexanderIII02:02.39
18.--- tom -----:--
19.--- tom -----:--
20.--- tom -----:--
Idag
1.JesusIsSavior00:25.25
2.Stacy Smith3500:35.68
3.richiestarr00:39.66
4.lnorthparker4800:40.39
5.AlexanderIII02:02.39
6.--- tom -----:--
7.--- tom -----:--
8.--- tom -----:--
9.--- tom -----:--
10.--- tom -----:--
11.--- tom -----:--
12.--- tom -----:--
13.--- tom -----:--
14.--- tom -----:--
15.--- tom -----:--
16.--- tom -----:--
17.--- tom -----:--
18.--- tom -----:--
19.--- tom -----:--
20.--- tom -----:--

Nytt spelHitta din placering i
Fyll i användarnamn:

Fler logikspel:

sv.puzzle-bridges.com
Avaktivera Annonser