Hashi


Översätt den här sidan.

Special thanks to Jojjo for the translation

Hashi också känt som Hashiwokakero är ett logiskt pussel med enkla regler och utmanande lörsningar.

Reglerna är enkla. Hashi spelas i ett rektangulärt rutnät med varierande storlek. Några celler är numrerade från 1 till 8; detta är öarna. De andra cellerna är tomma. Målet är att förbinda alla öarna med varandra med hjälp av broar. Broarna måste uppfylla fölgande kriterier: De måste börja och sluta på olika öar och bara bestå av räta linjer; De får inte korsa andra broar eller öar; De får inte bestå av diagonala linjer; Det får inte byggas mer än 2 broar mellan två öar; och Antalet broar som förbinder en ö med de andra måste stämma överens med det talet som står på ön.
Vänsterklicka på en ö och dra musen mot en annan ö. Släpp musen när bägge öarna är markerade.

Videogenomgång
Göm reglerna

Dela

Avaktivera Annonser
Hashi


7x7 Hashi Lätt | 7x7 Hashi Normal | 7x7 Hashi Svår | 10x10 Hashi Lätt | 10x10 Hashi Normal | 10x10 Hashi Svår | 15x15 Hashi Lätt | 15x15 Hashi Normal | 15x15 Hashi Svår | 25x25 Hashi Lätt | 25x25 Hashi Normal | 25x25 Hashi Svår

Den här månaden
1.Ailurus
82
00:02.74
2.TGOokami
40
00:02.83
3.icemancometh
46
00:03.01
4.vowels
78
00:03.85
5.SimplyAsNoodle
64
00:04.17
5.garbage
14
00:04.17
5.Freexa
21
00:04.17
8.home
30
00:04.27
9.Not-Ar1steia has reached denial 2: electric boogaloo due to finals
47
00:04.33
10.Aureli
52
00:04.58
11.IzAlexandre00:04.66
12.nxtsuki
14
00:04.67
13.Angel4400:04.90
14.Stanley55
53
00:05.04
15.benevolentGuardian
44
00:05.05
15.jeszon
37
00:05.05
17.aequidens
92
00:05.23
18.nrtz
58
00:05.33
19.revcanon
8
00:05.38
20.idklolecksdee00:05.40
Den här veckan
1.garbage
14
00:04.17
2.Freexa
21
00:04.52
3.Angel4400:04.90
4.jeszon
37
00:05.05
5.aequidens
92
00:05.23
6.MARTIN1979
8
00:05.42
7.Victorious1
51
00:05.75
8.fimcg00:05.91
9.alexPlux
5
00:06.19
10.Stanley55
53
00:06.26
11.idklolecksdee00:06.55
12.burden42
33
00:06.84
13.Khazubragh00:06.96
14.MTGeo00:07.19
15.HackMan00:07.62
16.IzAlexandre00:08.19
17.elro12300:08.44
18.JesusIsSavior00:09.41
19.LarrySu
29
00:09.77
20.razmus00:09.90
Idag
1.Freexa
21
00:04.52
2.MARTIN1979
8
00:05.42
3.Angel4400:06.22
4.IzAlexandre00:08.40
5.HackMan00:19.54
6.AsphodelAce00:38.72
7.--- tom -----:--
8.--- tom -----:--
9.--- tom -----:--
10.--- tom -----:--
11.--- tom -----:--
12.--- tom -----:--
13.--- tom -----:--
14.--- tom -----:--
15.--- tom -----:--
16.--- tom -----:--
17.--- tom -----:--
18.--- tom -----:--
19.--- tom -----:--
20.--- tom -----:--
MO3
1.Ailurus
82
00:03.33
2.mtanzer
97
00:03.42
3.frogs
61
00:03.69
4.icemancometh
46
00:03.84
5.gdrive
20
00:04.05
6.NickC
82
00:04.07
7.TGOokami
40
00:04.16
8.SimplyAsNoodle
64
00:04.59
9.MilkMoo
114
00:04.60
10.million
48
00:04.66
AO5
1.Ailurus
82
00:03.38
2.mtanzer
97
00:03.75
3.frogs
61
00:04.02
4.NickC
82
00:04.13
5.TGOokami
40
00:04.16
6.icemancometh
46
00:04.25
7.gdrive
20
00:04.38
8.MilkMoo
114
00:04.74
9.SimplyAsNoodle
64
00:04.76
10.garbage
14
00:05.62
AO12
1.Ailurus
82
00:03.98
2.mtanzer
97
00:04.46
3.TGOokami
40
00:04.82
4.frogs
61
00:04.99
5.NickC
82
00:05.02
6.icemancometh
46
00:05.12
7.SimplyAsNoodle
64
00:05.19
8.MilkMoo
114
00:05.21
9.gdrive
20
00:05.45
10.ErtyumPX
33
00:06.46
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.557
2.dekerstman5
56
00:15.491
3.penguain
39
00:35.430

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


Hitta din placering i

Fyll i användarnamn:


Fler logikspel:  hide show

2021-12-09 09:27:04

sv.puzzle-bridges.com
Avaktivera Annonser