Hashi


Översätt den här sidan.

Special thanks to Jojjo for the translation

Hashi också känt som Hashiwokakero är ett logiskt pussel med enkla regler och utmanande lörsningar.

Reglerna är enkla. Hashi spelas i ett rektangulärt rutnät med varierande storlek. Några celler är numrerade från 1 till 8; detta är öarna. De andra cellerna är tomma. Målet är att förbinda alla öarna med varandra med hjälp av broar. Broarna måste uppfylla fölgande kriterier: De måste börja och sluta på olika öar och bara bestå av räta linjer; De får inte korsa andra broar eller öar; De får inte bestå av diagonala linjer; Det får inte byggas mer än 2 broar mellan två öar; och Antalet broar som förbinder en ö med de andra måste stämma överens med det talet som står på ön.
Vänsterklicka på en ö och dra musen mot en annan ö. Släpp musen när bägge öarna är markerade.

Videogenomgång
Göm reglerna

Dela

Avaktivera Annonser
Hashi
Storlek:7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 1,760,320
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 1,738,809
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 664,579
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 7,938,195
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 4,728,347
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 3,265,514
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 151,466
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 5,654,741
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 2,986,516
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 3,322,225
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 5,841,808
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 3,778,664
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 9,279,910
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 659,909
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 4,761,556
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 1,211,751

Fler logikspel:  hide show

2021-08-02 06:00:31

sv.puzzle-bridges.com
Avaktivera Annonser