Hashi


Översätt den härr sidan.

Special thanks to Jojjo for the translation

Hashi också känt som Hashiwokakero är ett logiskt pussel med enkla regler och utmanande lörsningar.

Reglerna är enkla. Hashi spelas i ett rektangulärt rutnät med varierande storlek. Några celler är numrerade från 1 till 8; detta är öarna. De andra cellerna är tomma. Målet är att förbinda alla öarna med varandra med hjälp av broar. Broarna måste uppfylla fölgande kriterier: De måste börja och sluta på olika öar och bara bestå av räta linjer; De får inte korsa andra broar eller öar; De får inte bestå av diagonala linjer; Det får inte byggas mer än 2 broar mellan två öar; och Antalet broar som förbinder en ö med de andra måste stämma överens med det talet som står på ön.
Vänsterklicka på en ö och dra musen mot en annan ö. Släpp musen när bägge öarna är markerade.

Video Tutorial
Göm reglerna
Hashi
Storlek:7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 3,593,843
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 7,309,144
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 4,771,266
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 5,495,174
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 1,733,402
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 1,239,263
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 3,343,863
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 1,635,749
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 8,973,641
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 7,144,410
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 7,858,577
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 1,164,590
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 5,908,932
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 7,523,464
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 9,322,197
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 4,049,319

Fler logikspel:

sv.puzzle-bridges.com
Disable Side Ad & Rotation