Hashi


Översätt den härr sidan.

Special thanks to Jojjo for the translation

Hashi också känt som Hashiwokakero är ett logiskt pussel med enkla regler och utmanande lörsningar.

Reglerna är enkla. Hashi spelas i ett rektangulärt rutnät med varierande storlek. Några celler är numrerade från 1 till 8; detta är öarna. De andra cellerna är tomma. Målet är att förbinda alla öarna med varandra med hjälp av broar. Broarna måste uppfylla fölgande kriterier: De måste börja och sluta på olika öar och bara bestå av räta linjer; De får inte korsa andra broar eller öar; De får inte bestå av diagonala linjer; Det får inte byggas mer än 2 broar mellan två öar; och Antalet broar som förbinder en ö med de andra måste stämma överens med det talet som står på ön.
Vänsterklicka på en ö och dra musen mot en annan ö. Släpp musen när bägge öarna är markerade.

Video Tutorial
Göm reglerna

Share

Hashi
Storlek:7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 8,346,838
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 4,166,880
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 707,941
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 8,484,296
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 5,000,640
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 6,012,485
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 4,273,872
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 5,228,932
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 8,868,988
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 1,818,675
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 3,606,224
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 182,080
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 9,431,187
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 1,731,826
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 6,825,834
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 7,720,932

Fler logikspel:

sv.puzzle-bridges.com
Disable Side Ad & Rotation