Hashi


Översätt den härr sidan.

Special thanks to Jojjo for the translation

Hashi också känt som Hashiwokakero är ett logiskt pussel med enkla regler och utmanande lörsningar.

Reglerna är enkla. Hashi spelas i ett rektangulärt rutnät med varierande storlek. Några celler är numrerade från 1 till 8; detta är öarna. De andra cellerna är tomma. Målet är att förbinda alla öarna med varandra med hjälp av broar. Broarna måste uppfylla fölgande kriterier: De måste börja och sluta på olika öar och bara bestå av räta linjer; De får inte korsa andra broar eller öar; De får inte bestå av diagonala linjer; Det får inte byggas mer än 2 broar mellan två öar; och Antalet broar som förbinder en ö med de andra måste stämma överens med det talet som står på ön.
Vänsterklicka på en ö och dra musen mot en annan ö. Släpp musen när bägge öarna är markerade.

Video Tutorial
Göm reglerna
Hashi
Storlek:7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 7,330,029
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 5,188,697
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 6,479,710
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 4,133,255
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 8,297,432
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 1,727,131
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 2,959,607
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 4,052,588
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 2,542,676
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 6,719,007
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 5,309,415
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 3,187,669
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 1,532,587
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 7,228,552
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 1,515,188
7x7 Hashi Lätt Spel-ID: 8,418,246

Fler logikspel:

sv.puzzle-bridges.com
Disable Side Ad & Rotation