Hashi


Översätt den här sidan.

Special thanks to Jojjo for the translation

Hashi också känt som Hashiwokakero är ett logiskt pussel med enkla regler och utmanande lörsningar.

Reglerna är enkla. Hashi spelas i ett rektangulärt rutnät med varierande storlek. Några celler är numrerade från 1 till 8; detta är öarna. De andra cellerna är tomma. Målet är att förbinda alla öarna med varandra med hjälp av broar. Broarna måste uppfylla fölgande kriterier: De måste börja och sluta på olika öar och bara bestå av räta linjer; De får inte korsa andra broar eller öar; De får inte bestå av diagonala linjer; Det får inte byggas mer än 2 broar mellan två öar; och Antalet broar som förbinder en ö med de andra måste stämma överens med det talet som står på ön.
Vänsterklicka på en ö och dra musen mot en annan ö. Släpp musen när bägge öarna är markerade.

Videogenomgång
Göm reglerna

Dela

Hashi
Storlek:7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 5,484,222
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 2,723,728
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 922,530
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 6,150,250
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 3,609
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 1,203,448
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 9,683,874
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 6,395,405
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 6,725,485
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 6,241,648
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 9,857,639
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 5,517,163
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 4,510,056
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 6,808,026
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 2,380,077
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 8,301,005

Fler logikspel:  hide show

2022-05-19 05:27:35

sv.puzzle-bridges.com
Avaktivera Annonser