Hashi


Översätt den här sidan.

Special thanks to Jojjo for the translation

Hashi också känt som Hashiwokakero är ett logiskt pussel med enkla regler och utmanande lörsningar.

Reglerna är enkla. Hashi spelas i ett rektangulärt rutnät med varierande storlek. Några celler är numrerade från 1 till 8; detta är öarna. De andra cellerna är tomma. Målet är att förbinda alla öarna med varandra med hjälp av broar. Broarna måste uppfylla fölgande kriterier: De måste börja och sluta på olika öar och bara bestå av räta linjer; De får inte korsa andra broar eller öar; De får inte bestå av diagonala linjer; Det får inte byggas mer än 2 broar mellan två öar; och Antalet broar som förbinder en ö med de andra måste stämma överens med det talet som står på ön.
Vänsterklicka på en ö och dra musen mot en annan ö. Släpp musen när bägge öarna är markerade.

Videogenomgång
Göm reglerna

Dela

Avaktivera Annonser
Hashi
Storlek:7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 992,490
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 5,514,868
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 6,865,524
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 1,271,969
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 107,497
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 569,713
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 828,030
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 3,058,365
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 9,204,608
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 3,453,210
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 9,652,712
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 7,292,017
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 5,606,347
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 244,692
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 6,914,794
7x7 Hashi Lätt Pussel-ID: 8,448,278

Fler logikspel:

sv.puzzle-bridges.com
Avaktivera Annonser